Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Ano 2017 (Filosofía e medicina)

XXIV.jpg

Contido e relatorio das XXIV Xornadas de Filosofía (ano 2017)

 

xeral_Auditorio nas XXV Xornadas de Filosofía

Vídeos
  1. Unha visión evolutiva da enfermidade / Vivir morrendo, morrer vivindo
  2. Para que serve a filosofía a un médico / Saúde mental e benestar emocional na vida cotiá
  3. Trastornos alimentarios: entre bioloxía e sociedade / Placebos e curas milagrosas: neuroloxía das crenzas sanadoras / O embarazo subrogado
  4. Ciencia e pseudociencia en medicina: vale todo?