Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Colaboracións

Na base de datos do administrador desta páxina non existen datos suficientes das edicións VI, VII e X das Xornadas de Filosofía polo que non se poden ofrecer todos os seus contidos. Facemos un chamamento a aquelas persoas que dispoñan documentación  das xornadas referidas para que colaboren con nós enviando carteis, programas, etc. a algunhaSeguir lendo “Colaboracións”