Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Ano 2003 (Mario Bunge, Congreso homenaxe)

  Contido e relatorio das Xornadas de Filosofía (ano 2003) Publicación das ponencias das xornadas Monográfico Revista Ágora do Orcellón Grupo Aletheia e participantes nas xornadas Bibliografía Lectura recomendada Enlace blogue Mario Bunge (último post 28.03.2011)