Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Ano 2017 (Filosofía e medicina)

Contido e relatorio das XXIV Xornadas de Filosofía (ano 2017)   Vídeos Unha visión evolutiva da enfermidade / Vivir morrendo, morrer vivindo Para que serve a filosofía a un médico / Saúde mental e benestar emocional na vida cotiá Trastornos alimentarios: entre bioloxía e sociedade / Placebos e curas milagrosas: neuroloxía das crenzas sanadoras / OSeguir lendo “Ano 2017 (Filosofía e medicina)”