Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Colaboracións

Na base de datos do administrador desta páxina non existen datos suficientes das edicións VI, VII e X das Xornadas de Filosofía polo que non se poden ofrecer todos os seus contidos. Facemos un chamamento a aquelas persoas que dispoñan documentación  das xornadas referidas para que colaboren con nós enviando carteis, programas, etc. a algunhaSeguir lendo “Colaboracións”

Contidos xerais

     As Xornadas de Filosofía é unha actividade, organizada polo Concellería de Cultura do Concello de Vigo, en colaboración co Grupo de filosofía ALETHEIA.Vigo, que conta coa participación de expertos de recoñecido prestixio tanto a nivel nacional como internacional. Nas súas últimas edicións,  esta actividade se desenvolve no Auditorio Municipal do Concello de Vigo (Pontevedra) GALICIA. (PrazaSeguir lendo “Contidos xerais”

Informacións xerais

Grupo Aletheia      O Grupo Aletheia de Vigo comeza a súa andaina no ano 1984. Os fundadores,  profesores e catedráticos, foron Vidal Estévez Estévez, Emilio García Bonhome, Avelino Muleiro García e Constantino Prol Cid. Co paso do tempo foron integrándose outros filósofos que constitúen os denominados membros de honra. Aqueles sentiron a necesidade deSeguir lendo “Informacións xerais”